Thứ Bảy, ngày 21/09/2019 05:41 AM (GMT+7)
Rối gỗ: Những câu chuyện kinh hoàng nghe đã sợ

Rối gỗ: Những câu chuyện kinh hoàng nghe đã sợ

Đứng trước những con rối gỗ sử dụng trong thuật nói tiếng bụng, thì Annabelle hay Robert cũng phải bỏ chạy!