Thứ Tư, ngày 23/10/2019 12:00 PM (GMT+7)
Không lớn, doanh nghiệp nông nghiệp có thể thua ngay trên sân nhà

Không lớn, doanh nghiệp nông nghiệp có thể thua ngay trên sân nhà1

Hiện nay, số lượng doanh nghiệp ngành nông nghiệp đang gia tăng chóng mặt. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp nhỏ (quy mô lao động...