Thứ Năm, ngày 12/12/2019 04:38 AM (GMT+7)
Cư dân khu đô thị bức xúc với dòng kênh nội bộ đen kịt, bốc mùi

Cư dân khu đô thị bức xúc với dòng kênh nội bộ đen kịt, bốc mùi

Từ cuối năm 2018 đến nay, người dân ở khu đô thị chất lượng cao tại Hưng Yên nhiều lần chứng kiến cảnh nước dòng kênh nội bộ...