Thứ Tư, ngày 18/09/2019 20:43 PM (GMT+7)
Nghệ An: Yêu cầu chấm dứt lấy nước sông Đào sản xuất nước sạch

Nghệ An: Yêu cầu chấm dứt lấy nước sông Đào sản xuất nước sạch

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đã yêu cầu chấm dứt ngay việc khai thác nước thô song Đào trong sản xuất nước sạch cho...