Thứ Tư, ngày 13/11/2019 12:18 PM (GMT+7)
LẠ: Nấm mối rừng, kẻ lùng cả ngày không ra, người chưa qua đã thấy

LẠ: Nấm mối rừng, kẻ lùng cả ngày không ra, người chưa qua đã thấy

Sau nhiều ngày mưa dầm, nắng trở lại. Rồi chợt nắng chợt mưa, có khi mưa trong nắng, sợi mưa óng ánh rất đẹp. Rồi sau đó là mưa...