Thứ Năm, ngày 05/12/2019 21:42 PM (GMT+7)
Nếp Hương Lân hơn 300 tuổi, thơm ngon nức tiếng được trồng ở đâu?

Nếp Hương Lân hơn 300 tuổi, thơm ngon nức tiếng được trồng ở đâu?

Nếp Hương Lân là sản phẩm nông nghiệp truyền thống lâu đời, gắn liền với đời sống lao động, sinh hoạt, văn hóa tín ngưỡng của...