Thứ Tư, ngày 13/11/2019 19:57 PM (GMT+7)
Ấn Độ: Chú chó xả thân giết chết hổ mang chúa bảo vệ chủ và kết cục đau lòng

Ấn Độ: Chú chó xả thân giết chết hổ mang chúa bảo vệ chủ và kết cục đau lòng

Chú chó dũng cảm quyết chiến với con rắn hổ mang khi kẻ lạ mặt xâm nhập vào nhà, nhưng sau đó bị rắn hổ mang cắn trúng.