Thứ Ba, ngày 28/01/2020 20:32 PM (GMT+7)
Bò mẹ mất con "nổi điên" tấn công liên tục mãng xà khổng lồ

Bò mẹ mất con "nổi điên" tấn công liên tục mãng xà khổng lồ

Một con trăn Anaconda đã giết chết một con bê để ăn thịt khiến con bò mẹ "nổi điên" tấn công liên tục.