Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 08:05 AM (GMT+7)
Bộ trưởng, trưởng ngành nào sẽ lên "ghế nóng" ở phiên chất vấn tới?

Bộ trưởng, trưởng ngành nào sẽ lên "ghế nóng" ở phiên chất vấn tới?1

Theo chương trình dự kiến, phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sẽ diễn ra phần chất vấn và trả lời chất vấn với các Bộ...