Thứ Năm, ngày 24/10/2019 12:24 PM (GMT+7)
Hình độc về hội quán Binh sĩ Đông Dương ở nước Pháp xưa

Hình độc về hội quán Binh sĩ Đông Dương ở nước Pháp xưa

Hội quán Binh sĩ Đông Dương là một công trình do Toàn quyền Đông Dương Alexandre Varene bỏ tiền ra xây dựng ở Paris năm 1927 để...