Thứ Bảy, ngày 14/12/2019 20:18 PM (GMT+7)
2 thầy giáo cưỡng hiếp nữ sinh mù ngay trong trường nội trú

2 thầy giáo cưỡng hiếp nữ sinh mù ngay trong trường nội trú

2 thầy giáo Thaman Thakor, 62 tuổi và Jayanti Thakor, 30 tuổi đã bị buộc tội cưỡng hiếp nữ sinh mù 15 tuổi trong phòng âm nhạc của...