Thứ Ba, ngày 22/10/2019 03:11 AM (GMT+7)
Có cả 100 sủng nam, vì sao Võ Tắc Thiên đến chết vẫn không có con riêng?

Có cả 100 sủng nam, vì sao Võ Tắc Thiên đến chết vẫn không có con riêng?

Sau khi xưng đế, Võ Tắc Thiên từng bị nhiều người chỉ trích khi công khai chiêu nạp nam sủng vào hậu cung của mình.