Chủ Nhật, ngày 17/11/2019 17:44 PM (GMT+7)
Quảng Nam chuẩn bị Tổng kết 10 năm NTM: Nhiều sản phẩm OCOP gắn sao

Quảng Nam chuẩn bị Tổng kết 10 năm NTM: Nhiều sản phẩm OCOP gắn sao

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây...