Thứ Hai, ngày 17/06/2019 13:47 PM (GMT+7)
Biết vi phạm pháp luật, ngà voi vẫn được rao bán công khai

Biết vi phạm pháp luật, ngà voi vẫn được rao bán công khai

Dù hành vi buôn bán ngà voi và các sản phẩm chế tác từ ngà voi là vi phạm pháp luật, bị lên án ở nước ta và thế giới, nhiều người...