Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 13:59 PM (GMT+7)
Nông dân nuôi, trồng: Cần xóa tình trạng “rau 2 luống, lợn 2 chuồng”

Nông dân nuôi, trồng: Cần xóa tình trạng “rau 2 luống, lợn 2 chuồng”

Chiều 29/5, tại Hà Nội diễn ra hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất kinh doanh...