Thứ Tư, ngày 16/10/2019 05:22 AM (GMT+7)
Đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi để đảm bảo an toàn thực phẩm

Đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi để đảm bảo an toàn thực phẩm

Mặc dù đã có sự nỗ lực vào cuộc của cơ quan chức năng, song vấn nạn thực phẩm bẩn vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, tình trạng sử...