Thứ Hai, ngày 22/07/2019 06:13 AM (GMT+7)
ĐBQH bất ngờ đề xuất nghỉ lễ vào ngày 1/6 thay việc chọn ngày 27/7

ĐBQH bất ngờ đề xuất nghỉ lễ vào ngày 1/6 thay việc chọn ngày 27/74

Chiều 12/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Nêu ý kiến tại phiên thảo luận, đại biểu Quốc...