Thứ Tư, ngày 16/10/2019 16:40 PM (GMT+7)
Hé lộ cung cấm về cuộc đời bảo mẫu của vua Phổ Nghi

Hé lộ cung cấm về cuộc đời bảo mẫu của vua Phổ Nghi

Ở Trung Quốc cổ đại, có một nghề nghiệp rất đặc biệt. Đó là nghề Bảo mẫu. Vào thời điểm đó, mọi người gần như coi họ là người mẹ...