Thứ Sáu, ngày 18/10/2019 03:27 AM (GMT+7)
Đếm ngược sự xuất hiện của smartphone Oppo có camera ẩn trên màn hình

Đếm ngược sự xuất hiện của smartphone Oppo có camera ẩn trên màn hình

Mẫu smartphone đầu tiên có camera ẩn dưới màn hình của Oppo sẽ được công bố vào ngày 26/06 tới đây.