Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 23:14 PM (GMT+7)
Chuyển thư bằng tên lửa tầm xa: Kỳ lạ và duy nhất trong lịch sử

Chuyển thư bằng tên lửa tầm xa: Kỳ lạ và duy nhất trong lịch sử

Vào ngày 8.6.1959, Cục bưu chính Mỹ, phối hợp với Hải quân, đã phóng đi một quả tên lửa hành trình chất đầy thứ mà họ đặt tên là...