Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 07:34 AM (GMT+7)
Sennheiser giới thiệu soundbar đầu tiên trong lịch sử 70 năm làm thiết bị âm thanh

Sennheiser giới thiệu soundbar đầu tiên trong lịch sử 70 năm làm thiết bị âm thanh

Sennheiser vừa đánh dấu chặng đường đổi mới kéo dài 70 năm của mình.