Thứ Sáu, ngày 17/01/2020 21:27 PM (GMT+7)
Từ "Sabeco bán mình cho Trung Quốc": Ai cứu DN khỏi "bão" tin đồn?

Từ "Sabeco bán mình cho Trung Quốc": Ai cứu DN khỏi "bão" tin đồn?

Cùng với những chế tài xử phạt đủ mạnh, thì chính sự minh bạch thông tin doanh nghiệp, sự lên tiếng kịp thời của các cơ quan có...