Thứ Sáu, ngày 14/12/2018 00:59 AM (GMT+7)
Công trình trái phép xâm hại Tràng An: Kiểm điểm hàng loạt cá nhân và tập thể

Công trình trái phép xâm hại Tràng An: Kiểm điểm hàng loạt cá nhân và tập thể

Kết luận của Thanh tra tỉnh Ninh Bình về công trình trái phép tại di sản Tràng An đã chỉ ra sai phạm của 53 cá nhân và 14 tập thể.