Thứ Hai, ngày 14/10/2019 13:37 PM (GMT+7)
Vụ cổ phần hóa VINAMED: Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Y tế làm rõ trách nhiệm cá nhân

Vụ cổ phần hóa VINAMED: Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Y tế làm rõ trách nhiệm cá nhân

Hàng loạt vấn đề tồn tại trong quá trình cổ phần hoá VINAMED đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra như cổ phần hoá kéo dài, không...