Thứ Hai, ngày 14/10/2019 10:48 AM (GMT+7)
Sông Đào nơi Cty CP Cấp nước Nghệ An lấy nước, bẩn thế nào?

Sông Đào nơi Cty CP Cấp nước Nghệ An lấy nước, bẩn thế nào?1

Sông Đào đoạn Công ty CP Cấp nước Nghệ An lấy nước thô có cả xác lợn, gà chết trôi, nước tanh, đục ngầu, người dân còn không dám...