Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 13:18 PM (GMT+7)
"Xẻ thịt" rừng Sóc Sơn: Kỷ luật 9 tổ chức Đảng và hàng loạt cán bộ

"Xẻ thịt" rừng Sóc Sơn: Kỷ luật 9 tổ chức Đảng và hàng loạt cán bộ1

Theo UBND TP. Hà Nội, về kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật, huyện Sóc Sơn đã xem xét trách nhiệm của 11 tổ chức Đảng, trong đó...