Thứ Hai, ngày 14/10/2019 05:35 AM (GMT+7)
Ngôi sao võ thuật mới sẽ xóa bỏ "thời đại" của Lý Liên Kiệt là ai?

Ngôi sao võ thuật mới sẽ xóa bỏ "thời đại" của Lý Liên Kiệt là ai?

Đây là những ngôi sao sẽ dần thay thế Lý Liên Kiệt, Thành Long và Chân Tử Đan.