Chủ Nhật, ngày 26/01/2020 10:41 AM (GMT+7)
Sốc: Phát hiện sinh vật bí ẩn không não nhưng biết học, có 720 giới tính

Sốc: Phát hiện sinh vật bí ẩn không não nhưng biết học, có 720 giới tính

Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Paris cho biết, các nhà nghiên cứu khẳng định sinh vật không não nhưng biết học, có 720 giới...