Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 13:16 PM (GMT+7)
Vùng chết "giết mọi sinh vật sống” đang lan ra 2 vạn km2 ở vịnh Mexico

Vùng chết "giết mọi sinh vật sống” đang lan ra 2 vạn km2 ở vịnh Mexico

Một “vùng chết" rộng lớn ở trên biển đang ngày càng mở rộng ở Vịnh Mexico, đe dọa toàn bộ sinh vật sống trong khu vực.