Thứ Năm, ngày 21/11/2019 19:29 PM (GMT+7)
LẠ: Bà lão 80 tuổi vẫn hàng ngày đi đánh cá trên sông Cảnh Dương

LẠ: Bà lão 80 tuổi vẫn hàng ngày đi đánh cá trên sông Cảnh Dương

80 tuổi, mệ Trần Thị Khuyên vẫn dẻo dai bơi xuồng mưu sinh hàng ngày trên sông Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa...