Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 18:04 PM (GMT+7)
Cuộc sống ở Huế năm 1961 qua ảnh độc của tạp chí Life

Cuộc sống ở Huế năm 1961 qua ảnh độc của tạp chí Life

Kéo vó đánh cá trong lăng Minh Mạng, nữ sinh trường Đồng Khánh, biểu diễn nghệ thuật bên Ngọ Môn... là loạt ảnh không thể quên về...