Thứ Ba, ngày 18/06/2019 08:12 AM (GMT+7)
Làm sông trong ao, nuôi cá dày đặc, nông dân thu lời lớn

Làm sông trong ao, nuôi cá dày đặc, nông dân thu lời lớn

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang triển khai mô hình ứng dụng nuôi cá công nghệ “sông trong ao” bước đầu mang lại hiệu quả...