Thứ Hai, ngày 21/10/2019 12:09 PM (GMT+7)
Bí mật quân sự: Súng chống tăng B-41 của Việt Nam có sức mạnh khó lường

Bí mật quân sự: Súng chống tăng B-41 của Việt Nam có sức mạnh khó lường2

Súng chống tăng B-41 thực sự trở thành thứ vũ khí mang sức mạnh khó lường của Quân đội nhân dân Việt Nam khi ngành công nghiệp...