Chủ Nhật, ngày 15/12/2019 14:24 PM (GMT+7)
Sức mạnh súng ngắn K-14 Việt Nam sản xuất

Sức mạnh súng ngắn K-14 Việt Nam sản xuất

Trong những năm qua, công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã sản xuất và thử nghiệm thành công nhiều loại súng khác nhau, trong đó có...