Thứ Ba, ngày 15/10/2019 18:26 PM (GMT+7)
8 vũ khí của người Việt khiến kẻ thù khiếp sợ

8 vũ khí của người Việt khiến kẻ thù khiếp sợ

Nỏ Liên Châu, súng thần cơ, Ô Long đao... là những vũ khí của người Việt từng khiến kẻ thù khiếp sợ.