Thứ Hai, ngày 20/05/2019 10:17 AM (GMT+7)
Điều gì bắt buộc nếu Vingroup, Vinamilk muốn niêm yết trên sàn quốc tế

Điều gì bắt buộc nếu Vingroup, Vinamilk muốn niêm yết trên sàn quốc tế

Theo Bộ Tài chính, hiện nay, một số doanh nghiệp Việt Nam đã có nhu cầu phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế hoặc dự kiến...