Thứ Tư, ngày 11/12/2019 21:11 PM (GMT+7)
"Dị nhân” nơi non ngàn sương giăng lại là nhà sáng chế chân đất

"Dị nhân” nơi non ngàn sương giăng lại là nhà sáng chế chân đất1

Nghĩ trong đầu, vẽ bằng hình dung, nhẩm những phép tính chẳng ai hiểu nổi, đôi khi lại thần người ra với cái nhìn thẳm sâu hút ra...