Thứ Sáu, ngày 21/06/2019 02:40 AM (GMT+7)
Lợi nhuận lùi về mức thấp nhất 4 năm, Coteccons của ông Nguyễn Bá Dương giải trình

Lợi nhuận lùi về mức thấp nhất 4 năm, Coteccons của ông Nguyễn Bá Dương giải trình1

Kế hoạch hợp nhất không thành, Coteccons của ông Nguyễn Bá Dương tiếp tục gây thất vọng với kết quả kinh doanh quý I vừa qua. Lợi...