Thứ Hai, ngày 18/11/2019 13:48 PM (GMT+7)
Chuyện về khẩu pháo lừng danh được Việt Nam dùng "gieo sầu" cho Mỹ

Chuyện về khẩu pháo lừng danh được Việt Nam dùng "gieo sầu" cho Mỹ1

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân đội Việt Nam đã có trong tay một loại vũ khí cực kỳ nổi tiếng, đó là khẩu pháo...