Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 17:16 PM (GMT+7)
Thủ tướng: “Tham nhũng trong DNNN, sân trước sân sau vẫn còn”

Thủ tướng: “Tham nhũng trong DNNN, sân trước sân sau vẫn còn”

“Hiện tượng tham nhũng trong DNNN, sân trước sân sau vẫn còn, thậm chí cả vườn sau. Chúng ta cần khắc phục cái này", Thủ tướng...