Thứ Bảy, ngày 20/01/2018 06:47 AM (GMT+7)
Việt Nam sắp có sân bay tư nhân đầu tiên

Việt Nam sắp có sân bay tư nhân đầu tiên

Tư nhân hóa sân bay là một giải pháp được kì vọng sẽ cải thiện chất lượng dịch vụ hàng không.