Thứ Hai, ngày 22/07/2019 16:48 PM (GMT+7)
Cấm lãnh đạo lộ bí mật công tác cho vợ con để ngăn lợi ích nhóm

Cấm lãnh đạo lộ bí mật công tác cho vợ con để ngăn lợi ích nhóm1

“Ở cơ quan này chuẩn bị đấu thầu lắp đặt một hệ thống thiết bị này, xây dựng, hoặc mua sắm cái này. Đó là bí mật công tác. Nhưng...