Thứ Hai, ngày 14/10/2019 13:42 PM (GMT+7)
Săn chuột rừng ở Kon Pne, toàn con khủng, có con nặng 1 ký

Săn chuột rừng ở Kon Pne, toàn con khủng, có con nặng 1 ký

Với đồng bào Bahnar ở xã Kon Pne (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai), sau khi thu hoạch xong lúa rẫy là lúc mùa săn chuột rừng bắt đầu. Từ...