Thứ Tư, ngày 26/06/2019 23:05 PM (GMT+7)
Quảng Nam: Theo con nước săn đàn cá đối ngược sông Hòa An

Quảng Nam: Theo con nước săn đàn cá đối ngược sông Hòa An

Khi cửa sông An Hòa (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) bị nước đục “phong tỏa” cũng là lúc từng đàn cá đối từ ngoài biển ngược vào...