Thứ Năm, ngày 05/12/2019 22:20 PM (GMT+7)
Sơ kết vụ hè thu, vụ mùa phía Bắc: "Nóng chuyện" nông dân bỏ ruộng

Sơ kết vụ hè thu, vụ mùa phía Bắc: "Nóng chuyện" nông dân bỏ ruộng

Theo Bộ NNPTNT, trong cả 2 vụ hè thu và vụ mùa 2019, diện tích gieo cấy ở các tỉnh phía Bắc đều bị giảm nhiều, nghiêm trọng hơn là...