Thứ Hai, ngày 27/01/2020 11:20 AM (GMT+7)
Sư có vài trăm tỷ, lỗi đâu chỉ bởi nhà sư?

Sư có vài trăm tỷ, lỗi đâu chỉ bởi nhà sư?4

Việc Đại đức Thích Thanh Toàn, trụ trì chùa Nga Hoàng (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) xin xả giới và giữ lại khối tài sản lên tới vài trăm tỉ...