Thứ Sáu, ngày 21/07/2017 09:49 AM (GMT+7)
Cò xuống hồ bắt cá, không ngờ gặp đối thủ kinh hoàng

Cò xuống hồ bắt cá, không ngờ gặp đối thủ kinh hoàng1

Thợ săn bỗng trở thành kẻ bị săn, một người xem nhận xét sau khi xem video.