Thứ Sáu, ngày 18/10/2019 16:03 PM (GMT+7)
Ấn Độ bẻ hướng sông, không để giọt nước nào lọt tới Pakistan?

Ấn Độ bẻ hướng sông, không để giọt nước nào lọt tới Pakistan?

Dòng nước này thuộc về nông dân Ấn Độ ở Haryana, Rajasthan và chúng ta sẽ làm được điều đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói.