Thứ Hai, ngày 14/10/2019 23:35 PM (GMT+7)
Phương Thanh gay gắt: “Muốn lăng xê gà nhà thì đừng đạp đổ thế hệ đi trước!”

Phương Thanh gay gắt: “Muốn lăng xê gà nhà thì đừng đạp đổ thế hệ đi trước!”

Phương Thanh chấn chỉnh người làm tổ chức chương trình trong showbiz nên biết tôn ti trật tự: “Đừng đổ đất lên đầu như thế mà làm...