Thứ Bảy, ngày 25/05/2019 20:46 PM (GMT+7)
Galaxy Note 10 Pro có phải là động thái thông minh của Samsung?

Galaxy Note 10 Pro có phải là động thái thông minh của Samsung?

Galaxy Note 10 hàng đầu của Samsung sẽ có màn hình rất lớn, nhưng quyết định ra mắt nó sẽ có ý nghĩa hơn nhiều.